Koolgracht 8

Leiden

2020 –
Fase: Schetsontwerp
Bruto vloeroppervlak: 210 m2
constructeur: IR Constructies
Adviseur ecologie: Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V.
Klimaatadviseur: Healthy Buildings
Adviseur archeologie: IDDS Archeologie

meer informatie volgt