Transformatie kerk tot short stay

Amsterdam

2018-2021
Status: In uitvoering 
Bruto vloeroppervlak : 340 m
Aannemer: Toekomstbouw
Constructeur:
Hendesse, Alphen a/d Rijn
installatietechniek:
DWA
 

De voormalige Emanuelkerk aan de Anton Waldorpstraat 90 te Amsterdam werd te klein voor de (Chinese) christelijke gemeenschap en zocht een onderkomen elders. In dit project heeft Dutch Architect geadviseerd bij de aankoop van het gebouw en in een vroeg stadium de haalbaarheid ingeschat door de juridische, planologische en stedenbouwkundige aspecten in diepte te onderzoeken.

Het kerkgebouw dateert uit 1964 en heeft een moderne asymmetrische compositie. Het was daarom een uitdaging om bij een redelijk modern gebouw een nieuwe ‘tijdlaag’ aan te brengen. We hebben gekozen de bestaande compositie niet te verstoren en een onderscheid te maken tussen origineel en nieuw door op een speelse wijze gevelopeningen te maken de op een subtiele wijze contrasteren met het bestaande. Alle nieuwe gevelopeningen hebben een minimalistische detaillering waarbij het glas gelijk komt te liggen met het bestaande metselwerk.

Huidige Situatie
Impressie